BAŞVURU VE SÜREÇ

başvuru

Girişimciler iş fikirlerinin değerlendirilmesi için ilan edilen Dikey Çağrı dönemlerinde Workinton Kuluçka Merkezi’ne başvuruları gerçekleştirirler.

ön değerlendirme

Girişimci adaylarının iş fikirleri, jürinin öncelik verdiği kriterlere göre değerlendirilir.

jüri sunumu

Ön değerlendirmede başarılı olan girişimler, ihtiyaçlara göre özel olarak oluşturulmuş jürilere sunumlarını yaparlar.

eğitim

kişilik deseni ve girişimcilik endeksiyle, jüri değerlendirmesini başarıyla geçen girişimlerin eksik yönleri keşfedilir. Özel tasarlanmış eğitim programlarıyla, projelerin ticarileşmelerine destek olunur.

program

Eğitimler sonrasında iş fikirlerini geliştiren girişimciler kuluçka programında kendilerine özel oluşturulacak 6’lı Mentor Takımları ile finale hazırlanırlar.

demo day

Süreçleri tamamlayan girişimciler final günü DemoDay sahnesinde ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşısına çıkarak sunumlarını gerçekleştirir.